พ.ต.ต.กัณฑ์พัฒน์  ชัยชนะ
ประธาน รุ่น 35

089-2909738ติดต่อประสานงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ต.ต.สุมล  จักรมานนท์
089-289-7586

ร.ต.ต.ศรีเทพ มะรื่น
081-787-7656


ด.ต.คำนึง  จุลเอียด
081-539-2633


ร.ต.ต.เริงศักดิ์  ไชยจิตร
086-281-9581

Visitor
  • เข้าชมทั้งหมด : 33045
  • เข้าชมวันนี้ : 20
  • ขณะนี้มีผู้เยียมชม : 5

ทำเนียบข้าราชการตำรวจ รุ่น 35 (พบปะสังสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วันที่  6  เมษายน 2556  ณ โรงแรมสยามธานี

กองร้อยที่      รร.ภ.9 ยะลา

ลำดับ

ยศ  ชื่อ  ชื่อสกุล

สังกัด

ภาพถ่าย

 

1.


 

พ.ต.ท.ฐานันท์  ช่วยหนู

 

กก.ตชด.41

 

084-051-1053

 


 

 

2.


 

ร.ต.อ.กัณฑ์พัฒน์  ชัยชนะ

ประธานรุ่น 35

 

กก.ตชด.42

 

089-290-9738

 

 

 

3.


 

ร.ต.อ.จำรัส  แก้วนุ้ย

 

ร้อย ตชด.417 สฎ.

 

081-679-4699

 

 

 

4.


 

ร.ต.อ.ฉลอง  บัวทอง

 

กก.ตชด.41

 

087-898-7011

 

 

 

5.

 

ร.ต.อ.สัมฤทธิ์  อิฎฐิผล

 

กก.8 บก.กฝ.นศ.

 

087-268-3417


 

 

 

6.


 

ร.ต.ต.เศรษฐพงศ์  ชุมหลัก

 

กก.ตชด.41

 

081-272-7013

 

 

 

7.

 

ร.ต.ต.พรพจน์  อ่อนเกลี้ยง

 

สภ.คลองขนาน

จว.กระบี่

 

090-127-0727

 

 

 

8.

 

ด.ต.เสรี  ศรีศักดิ์

 

กก.ตชด.42

 

080-040-4822

 

 

 

9.


 

ด.ต.สมมิตร  ทองพันธ์

 

ร้อย ตชด.434 จว.พัทลุง

 

087-294-2297

 

 

 

10.


 

ด.ต.ปรีชา  จันทร์คง

 

ร้ยอ ตชด.424 จว.นศ.

 

081-968-9342

 

 


11.ด.ต.สาทร  บัวทอง

( รร.ภ.7 นครปฐม )


ร้อย ตชด.435 จว.ตรัง


080-144-8707

 

 


12.ด.ต.สุธรรม  ผลจรุง


สภ.เชียรใหญ่ จว.นศ.


082-811-4850

 

 


13.ด.ต.บัญญัติ  มณีรัตน์


กก.9 บก.กฝ.


087-297-5469

 

 

 

14.


 

ด.ต.จำนงค์  ชัยเพชร

 

สภ.เมืองตรัง

 

083-105-1687


 

 

15.


 

ด.ต.เสรี  อุราโรจน์

(จอมกวนเจ้าเก่าทุกงาน)

 

ร้อย ตชด.415

จว.ระนอง

 

087-274-5155

 

 

 

16.


 

ด.ต.อุดม  สุขปาน

 

สภ.เมืองสุราษฎร์

 

088-440-5908

 

 

 

17.


 

ด.ต.อำนวย  ถวิลวรรณ์

 

สภ.พรหมคีรี จว.นศ.

 

089-295-6597


 


18.ด.ต.สันติ  สุวรรณ


สภ.พิปูน จว.นศ.


086-267-9857


 


19.


 

ร.ต.อ.ไพโรจน์  นิลรัตน์


กก.ตชด.42

 

084-748-0691


 

 

 

 

 


20.


 ด.ต.นิวัฒน์  มากตุด

ร้อย ตชด.434

จว.พัทลุง


087-287-465521. ด.ต.สุเมธ  จันทร์เพชร


 ร้อยตชด.435

จว.ตรัง


080-144-8707

 


 22.


ด.ต.สมบูรณ์  บุญเนื่อง


 ร้อย ตชด.435

ตรัง


087-896-4214


 

 
17 พฤศจิกายน  2557

SRITHAP MARUEN

081-787-7656
70/43 ถนนพ่อขุนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
email : Srithap998@gmail.com